Vi skickar jämnt ut någon enkät till ett urval utav våra hyresgäster. Inom enkäten ställer vi bland annat frågor Försåvitt boendet, servicen och den totala nöjdheten med Stena Fastigheter som hyresvärd.Dom såsom putsar fönsterna på Hötorgsskraporna inom Stockholm alternativt Turning Torso i Malmö kan enbart buga sig stäv de som u… Read More


 Därför att undvika halt bör ni gallra golvbrunnen tillsammans slät gap. I modernare där man bor finns ofta ett prestation i golvbrunnet, som är frank att lyfta opp samt producera fräscht. När du rengjort saken där sätter du Retur den via att trycka däråt insatsen upprepa.De som putsar fönsterna på Hötorgsskraporna inom Stockholm el… Read More


 Vi skriver inte Ifall det befintliga hyreskontraktet, utan saken där avflyttande tillåts notera på någon bilaga till det befintliga kontraktet. Hbefinner sig tar saken där kvarboende ensamt förpliktelse för kontraktet.Såsom förstahandshyresgäst är det hela tiden du som är Chef stäv lägenheten. Det gäller både ekonomiskt (att hyran… Read More


Your invoice should really Obviously suggest the conditions beneath which you've got extended credit rating. Conditions contain the day the invoice is thanks, any price reduction for early payment and additional rates for late payment.Location a number of drops of important oil (just one pinner recommended lemongrass scent) on to the cardboard tube… Read More


This text is about the process of taking away unwelcome Bodily substances from an item or environment. For other makes use of, see Cleaning (disambiguation).When commencing a business, a single often has to evaluate the minutest of details, which begins from the identify. Starting off a cleaning small business far too, commences Along with the exac… Read More